Over Elma van Beek

Stedenbouwkunde is voor mij werken aan de toekomst, voor en met mensen. Na mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Delft, 20 jaar geleden, werkte ik bij verschillende Nederlandse ontwerp- en ingenieursbureaus. Daar groeide mijn behoefte om bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor het ruimtelijk vakgebied. Daarom startte ik in 2009 met ELMA stedenbouw en specialiseerde me in duurzame stedenbouwkunde. Ik zet me in als voorzitter van de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en bestuurslid van de beroepsvereniging BNSP.

ir_W.A._van_Beek-Vlaanderen_Oldenzeel

In mijn boek ‘Levende stad, stad om in te leven’ beschreef ik de filosofie die ik toepas in stedenbouwkundige opgaven en ruimtelijke strategieën. Omgevingsvisies, beeldkwaliteitplannen en andere vaak vernieuwende stedenbouwkundige projecten laat ik inspireren door deze innovatieve denkwijze. Met veel enthousiasme en een persoonlijke benadering zet ik me in voor duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied.

Elma van Beek - Vlaanderen Oldenzeel