Blogs

De energieversnelling!

Van fossiele brandstoffen naar oneindig beschikbare en schone energiebronnen, inmiddels is het debat over de energietransitie in een nieuwe fase beland. Het gaat niet meer over ‘of en waarom’, maar […]

Komt alle zegen van boven?

De stad is een levend organisme. Dat is een uitgangspunt van De Levende Stad. Zo’n stad is een organisme dat zich ontwikkelt, communiceert met de omgeving en een eigen stofwisseling […]