elmastedenbouw

De energieversnelling!

Van fossiele brandstoffen naar oneindig beschikbare en schone energiebronnen, inmiddels is het debat over de energietransitie in een nieuwe fase beland. Het gaat niet meer over ‘of en waarom’, maar […]

Een omgevingsvisie is veel meer dan een structuurvisie ‘nieuwe stijl’ of een optelsom van bestaande beleidsplannen. De filosofie van de Levende Stad biedt een samenhangende inhoudelijke basis voor uw omgevingsvisie. Daarnaast […]

Visie Mutsaersstichting

Groenbeleid, duurzaamheid en kinderen in contact brengen met de natuur, staan bij de Mutsaersstichting in Venlo hoog in het vaandel. ELMA stedenbouw stelde een ontwikkelings­visie op, passend bij deze duurzame […]

Planvorming Bedrijventerreinen A12

Voor de gemeente Ede werkte ELMA stedenbouw aan de integrale planvorming voor de duurzame bedrijventerreinen A12. ELMA stedenbouw schreef een groot aantal stedenbouwkundige adviezen en werkte mee aan onder meer […]

Innovatief_stedelijk_watersysteem

Een stad of dorp is niet alleen stenen en beton, maar een levend systeem en onze natuurlijke leefomgeving. Bruikbaar, zoet water valt gratis op onze daken. Waarom voeren we het […]

Beeldkwaliteitplan De Blauwpoort

Een nieuwe toekomst voor De Blauwpoort in het historische centrum van Vianen. Dat is de insteek van het beeldkwaliteitplan dat ELMA stedenbouw schreef in samenwerking met Verlaan en Bouwstra Architecten. Met […]

Community Planning

Op vrijdag 24 juni 2016 was het een drukte van belang in het restaurant van Sorghvliet in Andijk. Hier vond het ontwerpfestival plaats, onderdeel van Community Planning en georganiseerd door […]